חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

תופעת ה - Hindsight Bias - תובנות נוספות בדבר השלכותיה על דיני הנזיקין וההתמודדות עימה בבתי המשפט (ספטמבר 2006).

מחקרים פסיכולוגיים, בתחום הפסיכולוגיה הקוגנטיבית, מלמדים, כי כאשר אנשים נדרשים, Ex-post, להעריך את ההסתברות, האובייקטיבית, Ex ante לקרות ארוע מסויים, הם יתנו להסתברות הערכה גבוהה יותר אם הם יודעים שהארוע קרה...

מהו קו הגבול שלאחריו עסקה כשרה ולגיטימית בעלת יתרון מס המוקנה לה על פי הדין, הופכת לעסקה מלאכותית שיתרון המס בה ייחשב להפחתת מס בלתי נאותה?(ספטמבר 2006).

פעמים רבות נוצרות בחקיקת המס פרצות שאותם יכולים הנישומים לנצל כדי להפחית את חבות המס שלהם. אותן פרצות הינן לעיתים יתרונות מס או הטבות מס שהמחוקק איפשר לנישומים לנצל בסיטואציות מסוימות…

המרדף אחר הכשרון והשלכותיו (נובמבר 2006).

העשורים האחרונים אופיינו בשינויים טכנולוגיים מואצים, במהפיכת מידע ותקשורת וגלובליזציה של השווקים. העולם הפך להיות יותר ויותר מתוחכם ומבוסס טכנולוגיה ובהתאמה הדגש בפירמות הבינלאומיות …

זרקור על עבירות המס לאור החמרת הענישה (פברואר, 2007)

לאחרונה היינו עדים לפרסומים בעיתונות ובמדיה על החמרה של בתי המשפט בכל הנוגע לעבירות מס. ברשימתנו זו נבקש להפנות זרקור לעבירות המס הנפוצות ולמדיניות הענישה הקיימת…

על ההבחנה בין מחיקת הרשעה במסגרת שירות לתועלת הציבור לבין מחיקת הרשעה במקרה הרגיל (פברואר, 2007)

אחת מדרכי הענישה במשפט היא מתן צו שירות לתועלת הציבור (של”צ). צו שירות לתועלת הציבור הנו צו המחייב את העבריין לעשות בשעות הפנאי ללא שכר פעולה או שירות למשך הזמן הקבוע בצו (סעיף 71א לחוק העונשין)…

הוכחת שיטה ומעשים דומים במשפטי מס פליליים

בתיקי מס פליליים מסוימים ביקשה רשות המסים (באמצעות באי כוחה), מבית המשפט להתיר לה, להציג במסגרת ראיות התביעה, ראיות בדבר היסטוריית המס של הנישום…

המהפכה והמהפכה שכנגד בפרשנות דיני המס

עד פסק הדין בעניין קיבוץ חצור , הייתה נהוגה בדיני המס בישראל גישה פורמליסטית לפרשנות דיני המס, הנצמדת באופן דווקני ללשון החוק …

אחריות אישית של בעלי מניות בחברות בתביעות נזיקיות בגין נזקים קטסטרופליים

אחד המאפיינים הבסיסיים בדיני החברות המודרניים בעולם המערבי הוא הכלל המשפטי של אחריות מוגבלת. כלל משפטי זה, שרבים מתייחסים אליו כמעט כמובן מאליו וכחלק בלתי נפרד מרעיון האישיות המשפטית הנפרדת, מגלם בתוכו בעיה אינהרנטית של תמריץ להחצנת עלויות….

יעילות לפי תוחלת שונות, תיאורית תימחור ארביטראז’ ופיזור היטב של תיקי השקעות

אחד הקריטריונים שעומדים בפני משקיע לקביעת העדפה בין תוכניות מסוכנות הוא קריטריון תוחלת – שונות. על פי קריטריון זה השקעה א’ עדיפה על פני השקעה ב’ אם, ורק אם…

הוצאת דיבה קולקטיבית תוך התמקדות בפסק הדין בעניין Skokie(Collin v. Smith, 578 F. 2d 1197 (7th Cir. 1978))

חיבור זה, עוסק בפרק מסוים מתוך זכויות האדם האוניברסאליות והוא הנושא של הוצאת דיבה או השמצה קולקטיבית (group label). מעבר להצגה כללית של הנושא נתמקד ונרחיב בניתוח ההתייחסות להוצאת דיבה קולקטיבית..

תיקון לחוסר הסימטריה בקיזוז הפסדים כסיוע לעסקים במיתון (נובמבר 2008)

ההוריקן הפיננסי, ששטף את העולם כולו, לרבות ישראל, מציב אותנו מול אחת הבעיות הגדולות בדיני המס בישראל (ובמדינות רבות בעולם), והיא חוסר הסימטריה בין מיסוי הכנסות להתרת הכרה בהפסדים….

סקירה משפטית בעניין ליטיגציית שינוי האקלים, פסיקה, מגמות והשלכות (דצמבר 2008)

הליטיגציה בנושא שינוי האקלים מהווה כלי בהתמודדות של גופים בעלי אינטרס להגנת הסביבה, כנגד חוסר פעילות (או חוסר אפקטיביות של פעילות) של ממשלות ופירמות עם בעיית גזי החממה ….

מיסוי בינלאומי של מרכיב הפחמן בסחורות (מרץ 2009)

בעיית גזי החממה היא בעיה גלובאלית. העדיפות הראשונה לפיתרון בעיה גלובאלית היא בהתגייסות של כל מדינות העולם או לפחות כל המזהמות הגדולות ….

מעשה באקורדיון שהפיח חיים בחשבונית (מרץ 2009)

אחת הגישות הפרשניות המקובלות בעולם, למונח שמשמעותו משתנה מחוק לחוק ואף בין סעיפים שונים לאותו, היא גישת הפרשנות הפונקציונאלית או גישת האקורדיון ….

ריאיון עם יואב ציוני (יולי 2009)

לאחרונה אנו שומעים יותר ויותר על עונשים חמורים בתחומי המס, מאין נובעת המגמה הזו? אכן בתי המשפט נוקטים במגמה הולכת וגוברת ….

עצות פרקטיות לתום שנת המס (דצמבר 2009)

רשימה זו תעסוק בעצות פרקטיות, לקראת סוף השנה, בנוגע להיבטי מיסוי וכן ניהול ספרים לעורכי דין…

שינוי תקדימי בעמדת הביטוח הלאומי ביחס לחברות העסקה (ספטמבר 2009)

הביטוח הלאומי הוציא לאחרונה, חוזר חדש ותקדימי לסניפיו המנחה אותם כיצד להתנהל מול חברות העסקה…

קטע עיתונות על פסק דין תקדימי בו ייצג עורך דין ציוני יואב (דצמבר 2009) איך להגדיל את ההכנסות ממיסים (ינואר 2009) לאחרונה שמענו על שורה של

לאחרונה שמענו על שורה של מעצרים של סלבריטיס מתחום הספורט שזומנו לחקירות במס הכנסה ובמכס. וכן ולהבדיל על שליחת דרישת הצהרת הון לראשי ארגוני הפשע..

אין לראות בחומר המפורסם באתר משום ייעוץ מקצועי כלשהו ו/או המלצה לנקוט או לא לנקוט בדרך פעולה כלשה