חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 20 בפברואר 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”, שנועד להביא חידושים ועדכונים בתחומי המס בקצרה וב”שורה אחת”.

בגיליון הנוכחי נציג פסיקה בעניין רכישת חברה בהפסדים.

הכלל הוא כי רכישת חברה כאשר הטעם הדומיננטי לכך הוא ניצול הפסדיה, נחשבת כעסקה מלאכותית וההפסדים לא יוכרו בקיזוז. להלן יוצג פסק דין “במלואו”,  ע”א 7578/16, אי-אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע”מ נ’ פקיד שומה תל אביב 3,  של בית המשפט העליון שדוחה ב”שורה אחת” ערעור של מיליוני ש”ח בו המערערת עמדה  על טענתה כי ביסוד העסקה היה טעם מסחרי דומיננטי ואף מחייב אותה בהוצאות בסך 40,000 ש”ח.  וכך מתאר את הדברים וקובע בית המשפט העליון:

“המערערת הוקמה בשנת 1999 ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה בשנת 2000. בשנת 2002, הפסיקה המערערת את פעילותה עקב קשיים כלכליים, המסחר במניותיה הושעה ונצברו אצלה הפסדים עסקיים בסך של כ-36,000,000 ש”ח והפסדים הוניים בסך של כ-21,000,000 ש”ח. בחודש אוקטובר 2003, רכשה “קבוצת גולן” 84.75% מהון המניות המונפק של המערערת תמורת 1,490,000 ש”ח. בסמוך לכך העבירה “קבוצת גולן” אל המערערת פעילות שיווקית שעד אז בוצעה באמצעות חברה אחרת שבשליטתה. מהרווחים שהיו למערערת מהפעילות האמורה בשנים 2004 עד 2008, קוזזו כל ההפסדים העסקיים הצבורים שהיו למערערת. בשנים 2006-2004 קיזזה המערערת הפסדים בסך של כ-21,000,000 ש”ח מבלי שהמשיב הפעיל את סמכותו לבדוק את דיווחי המערערת, בתוך התקופה שנקבעה לכך בדין. לא כן לגבי השנים 2008-2007, לגביהן השתמש המשיב בסמכותו לפי סעיף 86 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ולא התיר למערערת קיזוז הפסדים עסקיים מועברים בסך 8,718,458 ש”ח בשנת 2008 ו-6,813,858 ש”ח בשנת המס 2008. על כך הוגש הערעור שלפנינו.
לאחר עיון בטענות הצדדים ושמיעת ב”כ הצדדים בדיון שלפנינו, נחה דעתנו שלא נפלה טעות בידי בית המשפט המחוזי, אשר קבע שהמטרה הדומיננטית לרכישת המערערת הייתה לשם קיזוז הפסדיה ולא מטעם מסחרי, ומשכך מדובר בעסקה מלאכותית. לא ראינו מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו והממצאים הללו תומכים במסקנה המשפטית. גם לא גילינו טעות ביישומו של החוק.
לפיכך, אנו דוחים את הערעור לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984. המערערת תישא בהוצאות המשיב בסך 40,000 ש”ח. ניתן היום, ‏כ”ב בשבט התשע”ח (‏7.2.2018).”
 גישת פסקי הדין בבית המשפט העליון הדוחים ערעורי מס בשורה אחת (“לא מצאנו לנכון להתערב…”/”נחה דעתנו…”) זכורה (ולטעמי שלא לטובה) מתקופתו של הנשיא דאז ברק. גישה שכזו יוצרת אצל המערער  תחושה של זלזול ושרירותיות.  נקווה שגישה זו לא תכה שורש מחדש, והמערערים יזכו לפסיקה שגם אם דוחה את טענותיהם מתחייסת ביתר כבוד וסבלנות לטיעוניהם (במיוחד כאשר מחייבים אותם בהוצאות של עשרות אלפי שקלים).

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.