חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 26 בדצמבר 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”. הדגש והרעיון בעלון זה להביא לקהל הקוראים בקיצור נמרץ, ובצורה ברורה ונהירה, פסיקה חדשה בתחומי המס ועבירות הצווארון הלבן, תוך דגש חד וקצר על השורה התחתונה.

בעלון הנוכחי תוצג פסיקה עדכנית בה ייצג משרדו של הח”מ בעניין ארכות להגשת ערעור בתיקי מס – ע”א 4876/17 פסק דין של בית המשפט העליון מיום 24.12.18.

פסק דינו הנ”ל של בית המשפט העליון עוסק בערעור על החלטת וועדת ערר של מיסוי מקרקעין ירושלים שלא התיר למערערת (חברה בע”מ) להגיש ערר מס שבח כנגד החלטה בהשגה של מיסוי מקרקעין ירושלים, אשר הוגש באיחור של 3.5 חודשים מהמועד האחרון להגיש ערר.

בפרשה זו מגולמות שתי הלכות חשובות שכדאי לעוסקים בתחום המיסים  להיות מודעים להם.

סיפור המקרה: החברה המערערת ביצעה מכירת של זכויות במקרקעין בשטחי יהודה ושומרון בשנת 1996. בשנת 2012 הוצאה לראשונה לחברה שומת מס שבח בה חויבה בגין שווי מכירה של 40 מיליון ₪. החברה לא השיגה על אותה שומה. בשנת 2016 תוקנה השומה ביוזמת מיסוי מקרקעין אשר הפחיתה את שווי המכירה לכ-10 מ’ ₪, במקביל הוצאה דרישת מס אשר בצירוף  ריבית וקנסות יצרה לחברה חוב בגובה 30 מיליון ₪. הוגשה השגה שנדחתה. הואיל ולא הוגש ערר תוך 30 יום החוב הפך לחלוט. [במקביל הוצאה שומה אישית (הרמת מסך לפי ס’ 95א לחוק מיסוי מקרקעין) לבעל המניות, אשר גם עליה הוגשה בנפרד השגה ובהמשך ערר שהוגש במועד].

הח”מ שהגיש ערעור על השומה שהוצאה לחברה לבית המשפט המחוזי בצירוף בקשה להארכת מועד להגשת הערעור (בגין איחור של 3.5 חודשים). הבקשה נדחתה ובהתאמה הערעור נדחה. כיוון שכך הח”מ הגיש בקשת רשות ערעור ולחילופין ערעור לעליון.

בבית המשפט העליון נקבעו בהליכים השונים שבערעור שתי הלכות חשובות: ראשית נקבע (החלטת רשמת בית המשפט העליון מיום 15.5.18) כי קיימת למערערת זכות ערעור ואין צורך ברשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי.  שנית, בית המשפט העליון קיבל את עמדת הח”מ (פסק דין מיום 24.12.18) לפיה בנסיבות אלו מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן הארכה ובכלל זה: העובדה שמתנהל הליך מקביל כנגד בעלי המניות לפי סעיף 95א לחוק מיסוי מקרקעין, גובה הסכום, העדר התחשבות בשווי הרכישה בשומה, העובדה שמדובר בעסקה מלפני יותר מ- 20 שנה.

 

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.