חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 14 בינואר 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”. הדגש והרעיון בעלון זה להביא לקהל הקוראים בקיצור, בתמצית ובצורה ברורה ונהירה, פסיקה חדשה בתחומי המס, תוך דגש חד וקצר על השורה התחתונה.

בעלון הנוכחי תוצג פסיקה בעניין סיווג מענקים בידי מנהלים עקב פרישה או מיזוג.

בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בת”א (כב’ הש’ י’ סרוסי) בע”מ 54694-02-16 ברניב ואח’ נ’ מ”י (מיום 14.11.17), נדונה השאלה האם מענק שקיבלו שני מנהלים מחברת נטוויז’ן בעקבות מיזוג עם חברות ברק וגלובלקול, הינו הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) החייב בשיעורי מס שולי, או שמא מדובר ברווח הוני החייב במס מוגבל (20% בשנת השומה 2011).

ביהמ”ש קיבל את עמדת מס הכנסה לפיה התשלומים שולמו מכוח ובמסגרת יחסי עבודה, וכי המערערים לא הצליחו לסתור את החזקה שנקבעה בהלכה הפסוקה לפיה כל טובת הנאה ששולמה לעובד ממעבידו מהווה הכנסת עבודה אלא אם יוכיח העובד אחרת.

ביהמ”ש המחוזי הסתמך על פסיקה של ביהמ”ש העליון (ע”א 2640/11 פ”ש חיפה נ’ חיים ניסים וע”א 3051/14 פ”ש כפ”ס נ’ ברנע),  הקובעת כי הנטל לסתור את החזקה כי תקבול בידי עובד ממעביד מהווה שכר עבודה הוא על העובד. על פי הלכה זו רק במקרים חריגים ומיוחדים ניתן יהיה לסווג תשלום ממעביד לעובדו כרווח הון, וכך יהיה  רק אם יהיה בידי העובד להוכיח כי התשלום אינו מסווה להכנסת עבודה, וזאת כאשר הנטל המוטל על העובד בעניין זה הוא כבד מהרגיל (ע”א 55727-04-13 ברמן נ’ פ”ש כפ”ס).                                    

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.

  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.

  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.