חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 29 בינואר 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”.

בעלון הנוכחי תוצג סיטואציה מ”השטח”, שטרם נידונה בבית המשפט (ואולם צפויה להידון), שלהבנת הח”מ משקפת עיוות מס, אשר נוגע לנישומים רבים המממשים נכסי מקרקעין ברווח, וממוסים במס יסף בשנת המכירה גם אם בחרו לפרוס את השבח לארבע שנות מס.

וזה סיפור המקרה:

מוכר מקרקעין (להלן: “המוכר”) מכר מקרקעין בשנת 2013. בעקבות המכירה נוצר לו שבח מקרקעין.  המוכר ניצל את זכותו על פי ס’ 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, פרס את השבח לשנים 2010-2013 ושילם את המס המתחייב על פי מדרגות המס שלו בכל שנה ושנה.

המוכר סבר כי בכך סיים את תשלומי המס שלו בגין מכירת המקרקעין. דא עקא, כי להפתעתו, קיבל המוכר בשנת 2017דרישת מס לתשלום מס מיידי בגובה עשרות אלפי ש”ח בגין מס יסף לשנת 2013.

לטענת פקיד השומה חלה “טעות טכנית” בחישוב המס לשנת 2013, וזאת הואיל ולשיטתו, יש לקחת בחשבון בחישוב מס היסף לשנת 2013,  את מלוא השבח (על אף הפריסה) ככזה המיוחס לשנת 2013, דבר שלא נעשה בשומה המקורית.

לטענת פקיד השומה מדובר ב”פריסה טכנית” שאינה משנה את גובה “ההכנסה החייבת” בשנת המכירה,  הכוללת, על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה, גם את “השבח”. לשיטת פקיד השומה ההכנסה החייבת בשנת 2013 כוללת את מלוא השבח (להבדיל מפריסה “מהותית” של פיצויי פיטורין המתחשבת ולוקחת בחשבון פטור בגין נכות בשנת הפריסה).

forsale

הח”מ סבור כי מדובר בטעות ובעיוות מס. מטרת הפריסה היא להפחית את שיעור המס החל על הנישום, תוך ניצול מדרגות המס השולי, שעדיין לא נוצלו בשל גובה ההכנסה החייבת, בשנות המס הרלוונטיות, וכן לנצל את נקודות הזיכוי ככל שאלו לא נוצלו. אין שום סיבה כי הסעיף לא יחול על מס היסף.

גם אם מניחים כי הפריסה היא “טכנית”, הרי שהיא “טכנית” בדיוק לצורך חישוב המס. והרי אותו “חישוב טכני” בכל שנה ושנה משנות הפריסה מתייחס להכנסה החייבת החדשה (לאחר השבח החלקי שנפרס), לנקודות הזיכוי באותה שנה ולמדרגות המס באותה שנה. הואיל ומס היסף הוא מדרגת מס נוספת, הרי שאין שום הצדקה להתעלם ממנו בשנות הפריסה. להיפך דווקא העובדה כי רווח ההון נצבר לאורך שנים, יוצרת הצדקה שלא לייחס את המס לשנת המכירה בלבד.

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.