חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

עת הזמיר

עת הזמיר הגיע – עצות לזמיר שנחשד בהעלמת הכנסות

מאת יואב ציוני עו”ד, נוטריון ורו”ח אוגוסט 2010

  1. לאחרונה התבשרנו מכלי התקשורת כי זמרים ידועים נעצרו בחשד להעלמת ההכנסות מרשויות המס. אנו מאחלים לאותם זמרים שיתברר כי אין ממש בחשדות. יחד עם זאת והיה ויש דברים בגו, נשאלת השאלה כיצד יוכל אותו זמר מפורסם (להלן: “הזמיר”), לצמצם את הנזק ולהמשיך בחייו?
  2.  ראשית נבהיר כי בעבירות מס, הנזק מתייחס לשני מישורים. נזק כספי ונזק פלילי (פגיעה בשם הטוב – מה שכבר קרה, וישיבה אפשרית בכלא – מה שאסור מבחינתו של הזמיר שיקרה).
  3.  שאיפתו בחיים של הזמיר, משלב החקירה, צריכה להיות לסיים את המחלוקת בסילוק מחדלים (תשלום מינימום המס המתחייב מהעבירות הנטענות- ראו להלן) ותשלום כופר, בעדיפות ראשונה. בעדיפות שנייה, סילוק מחדלים וסיום המרכיב הפלילי בעבודות שירות. הדבר שאסור לו להסכים לו הוא הסדר הכולל ישיבה בכלא או סיכון (במסגרת הסדר טיעון) לישיבה בכלא.
  4.  צמצום הנזק הכספי-

4.1.  במקרים מסוימים, ובפרט בענפים מסוימים (“מועדים לפורענות”), הרי שכנגד העלמת ההכנסות שלא דווחו, קיימות גם הוצאות שלא דווחו. בעניין זה יש להבחין בין שומה אפשרית של מע”מ לבין שומת מס הכנסה. דרישת ההוצאות במע”מ היא בעייתית. צריך להוכיח שקיימת חשבונית שהתקבלה כדין שלא קוזזה. אולם ככל שתוצא (וסביר להניח שתוצא) שומת מס הכנסה, הרי שבמס הכנסה, ניתן לטעון כי על פקיד השומה למסות את הרווח האמיתי (גם אם היו הכנסות והוצאות “בשחור”) ולא את המחזור. ולכן ניתן לדרוש במסגרת משא ומתן לפשרה (וגם בערעור מס ככל שיהיה), את קיזוז ההוצאות שלא נדרשו אבל שימשו בייצור אותן הכנסות שכביכול הועלמו.

4.2.  זאת ועוד, הטיעון של תשלום הוצאות במזומן (“בשחור”), הוא טיעון טוב להקלה בעונש ולבקשה לכופר. לא מן  הנמנע שניתן לטעון כי הפעילות בתחום הזמר המזרחי, יצרה (עקב “מאפייני” הענף) לזמיר ואנשיו, הוצאות שהם היו חייבים לשאת בהם במזומן כדי לנהל את הפעילות, אולם הם לא קיבלו בגינם חשבונית או קבלה, ולכן הם “איזנו” את אותן הוצאות, על ידי אי דיווח של חלק מההכנסות. משמע, כל הנזק למדינה הוא נזק קטן שמתייחס אך ורק לרווח.

4.3.  יש הבדל ענק, בין ההכנסות הנטענות שהועלמו על ידי מחלקת החקירות (קרי ממצאי חקירה), לבין שומות לפי מיטב השפיטה (שומות חופשיות), שמבצעים פקידי המס בעקבות החקירה. השאיפה של מייצגי הזמיר, צריכה להיות תשלום השומה לפי הממצאים “הקשים” שבחומר החקירה (ממצאי לגביהם יש עדויות חזקות),  ותקיפה והתנגדות לשלם את “מיטב השפיטה”. את השומה שבחומר החקירה (שצפויה להתגלגל לכתב אישום), קשה לתקוף. לעומת זאת כאשר מדובר בשומה לפי מיטב שפיטה הרי שמדובר בהערכה של ההכנסות (לפי מספר הופעות בחודש, לפי מחיר מוערך להופעה וכו’), שניתן לתקוף אותה ביתר קלות.

  1.  צמצום הנזק הפלילי

5.1.  הזמיר כאמן שעיקר מעייניו נתונים לקידום שירתו, יוכל (במקרים המתאימים) לטעון לטובתו, היא שאמנם מדובר בעסקיו שלו, אולם הוא מעסיק אנשי מקצוע, ומנהלים שאמורים להתעסק בדיווחים הכספיים לרשויות כדי שהוא יוכל להתמקד בצד האומנותי. משמע, לקיחה של אחריות מיניסטריאלית מחד (רשלנות בניהול הפעילות והמעקב אחר אנשי המקצוע), והתרחקות אלגנטית מאלמנט הכוונה לרמות מאידך. ככל שהוא יוכל לבסס קו הגנה שכזה, הדבר יכול לסייע לו, לסיים את הפרשה ללא בילוי מאחורי סורג ובריח. ככל שקו שכזה אינו מייצג את המציאות, הרי שלא מן הנמנע (הכול תמיד ולעולם תלוי בנסיבות המקרה)  כי עדיף לו להודות ולהכות על חטא ולהביע חרטה, דבר שיוכל לסייע לו בעת הבקשה לכופר.

5.2.  לאורך השנים אלפי אנשים סיימו את התסבוכת שלהם עם רשות המיסים בכופר. בסיטואציות שבהם מדובר בעבירה ראשונה, העדר עבר פלילי, סילוק המחדל, אין סיבה שלא להתחשב בזמיר ולאפשר גם לו סיום המחלוקת בכופר. הסיכוי לכופר טוב יותר, ככל שמדובר בהעלמה הכנסות לבדה (אי דיווח כל הכנסות). ככל שקיימות בעבירות נלוות (כגון, שיבוש הליכים, ניסיון להעלים ראיות וכו’), הרי שהסיכוי לכופר יפחת והשאיפה של הזמיר תהיה לכיוון של הסדר טיעון עם עבודות שירות.

  1.  ראוי להוסיף עוד כי הזמיר נמצא בלחץ זמן, שבו מצד אחד מתגבש לו הליך פלילי, ומצד שני עומדות לצאת לו שומות. סיום מהיר של השומות יקל עליו במישור הפלילי. ככל שהמכבש הפלילי (ומדובר אכן במכבש שבדרך כלל גם דורס את מי שנמצא מתחתיו, והרי כידוע, כמעט כל  הנאשמים מורשעים, והזיכוי הוא נדיר וחמקמק), יתקדם (העברת התיק לפרקליטות, שימוע, הגשת כתב אישום), כך גם יגדלו הסיכויים  למזער את הנזק הפלילי.
  2.  לסיום, הזמיר נקלע לסיטואציה עדינה, שבה הוא מחויב לנהוג בשום שכל כדי למזער את נזקיו, במישורים השונים, ולפעול במהירות לסיום הפרשה והשארתה מאחור.  טוב יעשה הזמיר, אם בתקופה עדינה זו יוריד פרופיל בכל מה שקשור לחקירה, וימנע  מתקיפה תקשורתית של רשויות המס, דבר שיכניס אותם למגננה וימנע קידום פיתרונות (בתחום האזרחי והפלילי), בדרכי שלום.

מ\1\6\1