חדרה - רחוב הרצל 18ג

רמת גן -רחוב יעקב רוזן 6

yoav@tzionitax.com
03-6005012

אחריות אישית של בעלי מניות בחברות בתביעות נזיקיות בגין נזקים קטסטרופליים