חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

תיקון לחוסר הסימטריה בקיזוז הפסדים כסיוע לעסקים במיתון

נובמבר 2008

מאת: יואב ציוני, עו”ד, נוטריון ורו”ח

תיקון לחוסר הסימטריה בקיזוז הפסדים כסיוע לעסקים במיתון

 1.   ההוריקן הפיננסי, ששטף את העולם כולו, לרבות ישראל, מציב אותנו מול אחת הבעיות הגדולות בדיני המס
  בישראל (ובמדינות רבות בעולם), והיא חוסר הסימטריה בין מיסוי הכנסות להתרת הכרה בהפסדים.
 1.   כך קורה שנישום שנוצרו לו רווחים בשנה קודמת והוא שילם מיסים מלאים על רווחיו, לא יוכל לקזז השנה את הפסדיו מרווחי העבר.
 1. נוצר מצב כי על פני התקופה כולה (שתי השנים) הנישום שילם מס על רווחים שלא הרוויח. במילים אחרות הנישום שילם מס על
  רווחיו (נטו לאחר קיזוז ההפסדים), בשיעור גבוה ממה שנדרש על פי חוק, או שמוסה (אם הפסדיו עולים על רווחיו) על ההון האישי שלו.
 1. העיוות נוצר כיון ששיטת המיסוי היא של כל שנה בנפרד וכן כי לא ניתן לגרור את המס לאחור.
 1.  במידה והנישום ירוויח גם בשנה הבאה הרי שהוא יוכל לקזז את הפסדיו השנה מרווחיו בשנה הבאה (בכפוף למגבלות פקודת
  מס הכנסה ביחס לקיזוז הפסדים). אלא שחלק מהעסקים לא ישרדו עד שנה הבאה.
 1.   במקרה כזה אנו נכנסים לשאלת היכולת לקזז הפסדים מפעילויות שהופסקו, אצל נישום עצמאי ובחברה.

אם מדובר בעסק עצמאי הרי שבעל העסק יוכל לקזז את הפסדי העבר העסקיים מרווחי עסק עתידי שיקים, או בתנאים מסוימים
מהכנסותיו משכר עבודה אם יהפוך להיות שכיר. מאידך הוא לא יוכל למכור את ההפסדים. ההפסדים הם אישיים שלו.

אם מדובר בחברה הרי שלאור הפסיקה של בית המשפט העליון (ראו הלכת רובינשטיין),  בעל מניות חדש בחברה יוכל לנצל את
הפסדיה רק אם קיים טעם מסחרי לעסקה, למשל כאשר מעוניינים לנצל את המוניטין של החברה בסיטואציה שבה החברה
ממשיכה באותו תחום עסקי ורק אם הרכישה אינה נובעת מהרצון לחסוך במס עקב ניצול ההפסד.

 1.   כך או כך, סביר להניח שחלק מההפסדים שנצברו ירדו לטמיון, דבר שמשמעותו המיסויית ואצל עסקים שבתקופות מסוימות
  הרוויחו היא כי על פני תקופת חייו של העסק כולו הוא שילם מס ביתר.
 1.  שיטת המס בישראל מאפשרת לנו אם כן, יכולת (מוגבלת בכפוף למגבלות פקודת מס הכנסה) לקזז הפסדים לפנים,
  וחוסר יכולת לקזז הפסדים לאחור.
 1. אחד הפיתרונות לחוסר הסימטריה בין היכולת לקזז הפסד לפנים אך לא לאחור, הוא לאפשר פריסה לאחור של
  הפסדים (בדומה לפריסה המותרת לגבי רווח הון). משמעות הדבר בתקופה של מיתון היא החזרי מס לנישומים בגין מס
  בייתר ששילמו בשנים קודמות. סביר להניח שהחזרים שכאלו יהוו זריקת מרץ לפירמות מפסידות שזקוקות לכל שקל להישרדותן.
  בזמנים קשים רצוי לשקול בחיוב הצעה שכזו שבסופו של דבר היא משקפת מיסוי הוגן וכלכלי יותר.

נכון הדבר שתמיד עלולים להיות מי שינסו לנצל את ההטבה החדשה לרעה, אולם הדבר לא צריך להרתיע את המחוקק ואת
רשויות המס שיודעות להתמודד עם עברייני ומשתמטי מס.