חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

סוגי עבירות מס

 סוגי עבירות מס מאת ג’ונתן תדמור עו”ד ויואב ציוני עו”ד ורו”ח אוקטובר 

ישנם 2 סוגים של עבירות מס:

1)עבירה טכנית – לרוב, מתרחשות ללא מטרה פלילית, ונובעת מחוסר שיתוף פעולה של הנישום, תוך מחדל מסוים.דוגמאות לעבירות מס טכניות נמצאות בסעיף 117(א) לחוק מעמ, ובסעיף 216 לפקודת מס הכנסה: אי הגשת הצהרת הון במועד הנדרש, אי העברת ניכויים, איחור בהגשת דוח שנתי במועד הנדרש וכו‘. על פי פקודת מס הכנסה העונש על עבירה טכנית היא שנת מאסר.

2)עבירה מהותית – כוונה להתחמק מתשלום מס.דוגמאות לעבירות מס מהותיות נמצאות בסעיף 117(ב) לחוק מעמ, ובסעיף 220 לפקודת מס הכנסה: הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הגשת דוחות כוזבים לרשויות המס וכו‘. על פי פקודת מס הכנסה העונש על עבירה מהותית הוא מאסר עד שבע שנים.

חשבוניות מס פיקטיביות

העובדה כי חשבונית מס מהווה אסמכתא שעל פיה ניתן לקבל החזר מס תשומות מרשויות מעמ, פותחת פתח להונאות וזיופים. אחת הדרכים הנפוצות היא באמצעות חשבוניות המכונות חשבוניות פיקטיביותשהיא חשבונית מזויפת שהוצאה על ידי האדם אשר דורש אותה מרשויות מעמ במטרה לקבל מס תשומות אשר לא שולם על ידו בפועל.

הפקת חשבוניות מס פיקטיביות היא הדרך השכיחה ביותר להימנע מתשלומים לרשויות המיסים או להקטינם, אך מהווה עבירת מס.

ישנם 3 סוגים של חשבוניות מס פיקטיביות:

  1. חשבונית זרה – חשבונית אשר מציגה עסקה אמתית, אך אינה מונפקת על ידי מבצע העבודה ו/או מספק השירות. במקרה כזה אכן מתקיימת עבודה, אך החשבונית הניתנת למקבל השירות הינה חשבונית זרה, שכן מבצע העבודה או מספק השירות אינם עומדים מאחורי החשבונית שנוכתה. החשבונית הזרה למעשה מאפשרת למקבל אותה לנכות את מס התשומות הכלול בה, וזאת מבלי שמנפיק החשבונית ישלם במקביל את מס העסקאות העולה ממנה, גם אם מנכה החשבונית שילם למוכר את כל המס, והדבר נעשה ללא ידיעתו של מנכה החשבונית.
  2. חשבונית פיקטיבית חשבונית שאינה מייצגת כל עסקה ו/או שירות. מדובר בחשבונית שלא עומד מאחוריה דבר, וכל תכליתה היא להגדיל את ההוצאות ואת מס התשומות של מקבל החשבונית.
  3. חשבונית מנופחת – חשבונית אשר מייצגת עסקה אמתית, אך הסכום הנקוב בחשבונית גבוה מהסכום האמתי של העסקה.

למעשה, חשבוניות אלו מאפשרות למקבל החשבוניות להקטין את התשלומים לרשות המסים באמצעות ניכוי מס התשומות הכלול בהן מדוחות המעמ התקופתיים, וכן באמצעות הגדלת הוצאותיו בדוחות מס הכנסה השנתיים, ומהוות עבירת מס.

בכל מקרה הונאה, מי שהוציא את החשבונית, צפוי לסנקציות פליליות ואזרחיות הקבועות בחוק מעמ. בנוסף, גם זה אשר דרש את החשבוניות הפיקטיביות, צפוי לסנקציות פליליות (אם היה מודע לכך שהחשבונית פיקטיבית) ואזרחיות (תשלום כפל המעמ שנדרש על סמך החשבונית, וקנסות) במידה ולא עמד בתנאים להכרה בחשבוניות שהוגדרו על ידי רשויות מעמ.