חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 17 באפריל 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”, שנועד להביא חידושים ועדכונים בתחומי המס בקצרה וב”שורה אחת”.

בגיליון הנוכחי נציג פסיקה בעניין טיפים למלצרים.

 פסק הדין נשוא דיוננו הינו עבל (ארצי) 44405-10-15 עומרי קיס נ’ המוסד לביטוח לאומי.  זהו פס”ד תקדימי שניתן לאחרונה שעסק  בשני ערעורים שהגיעו לבית הדין הארצי לעבודה.

  1.  בערעור הראשון נדונה החלטת ביטוח לאומי לא לכלול בחישוב דמי האבטלה ששולמו למערער טיפים שקיבל לטענתו לאורך עבודתו במסעדה.
  2. בערעור השני נבחנה השאלה האם יש לכלול בשכר של מלצר את הטיפים ששולמו לו במזומן ולא נרשמו בספרי המסעדה בה עבד, לשם הכרעה בשאלה אם מעסיקיו שילמו לו שכר מינימום.

פסק הדין נותן פתרון חדש ותקדימי לשתי הסוגיות שנדונו בעניין סיווגו של טיפ בענף המלצרות והמסעדנות.

נפסק

תשר בין אם נרשם בספרי המסעדה ובין אם לא מהווה לעניין משפט העבודה ודיני הביטוח הלאומי הכנסה השייכת לבית העסק, המיועדת, בהעדר התנייה אחרת, אך ורק לתשלום שכר עובדי שרשרת העיסוק, והמהווה הכנסת עבודה של אלה מאת מעסיקם“.

בית הדין הוסיף וקבע כי בהעדר הסכמה מפורשת של העובד, סכומי התשר ישולמו לעובדים בלבד ואין המעסיק רשאי לעשות בהם שימוש לתשלום חובותיו שלו (ביטוח לאומי מעביד, פנסיה חלק מעסיק וכד’). כמו כן נקבע כי משכרו של העובד ינוכו תשלומי החובה שיש לנכותם משכר עבודה.

ההסדר החדש באשר לכלל הענף יכנס לתוקף ב- 1.1.2019.

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.