חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 30 באפריל 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”. הדגש והרעיון בעלון זה להביא לקהל הקוראים בקיצור נמרץ, ובצורה ברורה ונהירה, פסיקה חדשה בתחומי המס ועבירות הצווארון הלבן, תוך דגש חד וקצר על השורה התחתונה.

בעלון הנוכחי יוצגו עיקרי “חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח 2018

החוק , אשר יכנס לתוקף ביום   1.1.19 קובע הגבלות שונות על ביצוע עסקאות במזומן ובאופן התשלום בשיקים,  ובין השאר, כאשר מחיר העסקה, כהגדרתו בחוק, הוא:

 1. 11,000 ₪, כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק.
 2. 50,000 ₪, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.
 3. 11,000 ₪, לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 4. 50,000 ₪, לגבי קבלה או תשלום של מזומן של מתנה.
 5. עורכי דין ורו”ח לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים הנקובים לעיל, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח.

כמו כן החוק קובע הגבלות על שימוש בשיקים – היסב שיקים, ובין השאר:

 1. איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שיצוינו פרטי זיהוי של מסב השיק (“שיק פתוח”) כאשר מוסר או מקבל השיק הוא עוסק.
 2. איסור כאמור בשיק שסכומו מעל 5,000 ₪ כאשר מוסר או מקבל השיק אינו עוסק.
 3. לבנק יהא אסור לפרוע שיק ללא שם הנפרע, או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת.

לצורך אכיפת החוק, צפוי לקום מערך אכיפה מיוחד, שסמכויותיו יהיו, בין היתר, להטיל עיצומים כספיים וקנסות.

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

 1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
 2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
 3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.