חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 8 בינואר 2018

אנו שמחים לבשר לקהל לקוחותינו וידידנו, כי כחלק מהשירות ללקוחותינו, משיק משרדנו, עלון אינטרנטי חדש, בשם  “שורת המס”.

הדגש והרעיון בעלון זה להביא לקהל הקוראים בקיצור, בתמצית ובצורה ברורה ונהירה, פסיקה חדשה בתחומי המס, תוך דגש חד וקצר

על השורה התחתונה.

בעלון הנוכחי תוצג פסיקה בעניין השכרת דירה למגורים.

פסק דין חדש, של בית המשפט העליון, מיום 2.1.18, ע”א 7205/15 מאוחד עם 8236/16, (עניין שרגא בירן ועניין עיזבון דפנה לשם)

עוסק בשאלה מתי השכרה של מספר דירות תיחשב לעסק (הכנסה לפי ס’ 2(1) לפקודת מס הכנסה) ולא כהשכרה פאסיבית (ס’ 2(6) לפקודת מס הכנסה).

פסק הדין עוסק בעניינם של שני מקרים בהם הושכרו למעלה מ- 20 דירות על ידי יחידים שהצהירו על ההכנסה כפסיבית. פקיד השומה טען כי מדובר בהכנסה מעסק.

על השכרה פאסיבית משכירות ניתן לשלם מס בשיעור 10% מהמחזור ואילו הכנסה חייבת (לאחר קיזוז הוצאות פחת והוצאות שנוצרו בייצור ההכנסה) מעסק ממוסה  לפי מדרגות המס השולי ואף חייבת בדמי ביטוח לאומי (השכרה למגורים פטורה ממע”מ לפי סעיף 31(1) לחוק מע”מ).  בשני המקרים הדיווח הפאסיבי התקבל בערעורים בבתי המשפט המחוזיים.

בית המשפט העליון הפך את התוצאה בשני התיקים וקבע כי יש לתת משקל בעת סיווג העסקה לקריטריונים אובייקטיביים,

ובמקום שבו הנישום פועל על פי שיטות עבודה מסחריות אין משמעות למניעיו הסובייקטיביים. בשורה תחתונה ניתן לגזור מפסק הדין שקיים טווח בין השכרה של 3 דירות,

שניתן לראות בה השכרה פאסיבית להשכרה של 20 דירות, ולהערכת הח”מ 10 דירות, שתיחשב לאקטיבית (עסק).

בתוך הטווח הנ”ל ההשכרה תיחשב לעסקית או פאסיבית לפי מבחני הפסיקה הידועים:

טיב הנכס, תדירות העסקאות, אופן המימון, בקיאות ומוחיות, מנגנון, פיתוח והשבחה, מטרות התאגיד, יעוד התמורה, נסיבות מיוחדות.

יותר מכך, להערכת הח”מ בפרקטיקה של משרדי השומה, כל מי שמשכיר 6 דירות ומעלה עלול למצוא עצמו בדיוני מס בו תיבחן הצהרתו על הכנסה פאסיבית.

לטובת מי  שמעדיף המחשה ויזואלית מצ”ב טבלה שמתמצתת את  התוצאה הפרקטית של פסק הדין, כפי שאנחנו רואים אותה:

מספר הדירות:

דירה יחידהשתי דירותשלוש דירותארבע דירותחמש דירותשש דירותשבע דירותשמונה דירותתשע דירותעשר דירות
          
אזור קראזור חם

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.