חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 21 בנובמבר 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”. הדגש והרעיון בעלון זה להביא לקהל הקוראים בקיצור נמרץ, ובצורה ברורה ונהירה, פסיקה חדשה בתחומי המס ועבירות הצווארון הלבן, תוך דגש חד וקצר על השורה התחתונה.

בעלון הנוכחי תוצג פסיקה בעניין הכרה בהוצאות של שחקן פוקר

בע”מ 45369-02-17, מילר נ’ פ”ש, נדונה סוגיית הכרה בהוצאות (טיסות, הוצאות שהייה ועמלות), של שחקן פוקר מקצועי, שלא ניהל ספרים ולא דיווח על הכנסותיו. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי ההכנסות הינן הכנסות מעסק. בית המשפט מתח ביקורת על פקיד השומה שמיסה למעשה את המחזור ולא התיר הוצאות שנדרשו לצורך  ייצור ההכנסה, והדגיש את החובה למסות מס אמת גם בסיטואציה של אי ניהול ספרים. בית המשפט אף הקטין במחצית את הקנס לפי סעיף 191ב (“חייב ולא ניהל”) לפקודת מס הכנסה וזאת לאור אי הבהירות ששררה בשנות השומה בעניין סיווג ההכנסות ממשחקי פוקר (הכנסה ממשלח יד לעומת הכנסה מהימורים או מהגרלות).

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.