חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

שינוי נוהל דיווחי מעסיקים למדור התשלומים על העסקת עובדים פלשטינאים – בעקבות עתירה של איגוד מגדלי פרחים

שינוי נוהל דיווחי מעסיקים למדור התשלומים על העסקת עובדים פלשטינאים – בעקבות עתירה של איגוד מגדלי פרחים

 

החל מחודש יוני שנה זו נקבע נוהל חדש לפיו אין מדור התשלומים קובע ימי דיווח מינימאליים של עובדים פלסטינאים.

בשנים האחרונות התקיים נוהל לפיו חויבו מעסיקי עובדים מהשטחים לדווח על מספר ימי עבודה מינימאליים מידי חודש. מספר ימים שנקבעו שרירותית ובאופן אחיד וגורף לגבי כלל המעסיקים והעובדים.

עתירה מנהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים ע”י איגוד מגדלי פרחים, ארגון מגדלי הדרים, איגוד מגדלי ההדרים ואחרים (במהלך הדרך ביקשה תנועת המושבים להצטרף ואף השתתפה במימון ההליך) הביאה את מדור התשלומים (לשעבר שירות התעסוקה) לפרסום נוהל חדש.

על פי הנוהל החדש אומנם יינתן היתר העסקה רק למעסיק שיעביד את עובדיו במשרה מלאה ואולם לא יכפה דיווח שרירותי של מינימום ימי עבודה שנקבע מידי חודש על ידי מדור התשלומים. היינו בחודשים בהם לא הועסק העובד באופן מלא יותר דיווח התואם את ימי ההעסקה בפועל.

יצוין כי בית המשפט כבר בפתח הדיון בעתירה גילה דעתו שאין זה סביר לקבוע דיווח על פי ימי מינימום אחידים לכלל העובדים.

בית המשפט “שלח” את מדור התשלומים לשוב אליו עם נוהל סביר והגיוני וכך אמנם פעל מדור התשלומים.

טיעון מרכזי של מדור התשלומים היה שהעסקה במשרה מלאה הינה כורח כיוון שהמכסה להעסקת עובדים מהשטחים מוגבלת ועל כן יש לדאוג שרק העסקה במשרה מלאה תאושר.

התברר על פי נתונים שנתקבלו לאחרונה מהמנהל האזרחי כי הניצול של המכסות שנקבעו על ידי הממשלה באופן קבוע היה ניצול בחסר, לעיתים בפערים של עשרות אחוזים. היינו הטיעון כאילו המצב שיש מכסות פוגעת ביעילות הפעלת העובדים מהשטחים ומקפחת מעסיקים שאינם מקבלים עובדים. טיעון זה אינו עולה בקנה אחד עם המציאות.

שוב הוכח כי הרגולציה שקובעת “תחת המזגן” את נוהלי העבודה מתעלמת מצרכי המשק ומפריעה לזרימת העבודה במגזר היצרני במשק. שוב מתברר כי פקידים מנותקים מחבלים בעבודת סקטור ייצרני חשוב שידוע שהוא נמצא בקשיים המעמידים בספק את המשך קיומו. התברר שהרגולציה לא בוחלת גם בהצגת מצגי שווא לבית המשפט.

מאת: אברהם דניאל, מזכיר איגוד מגדלי הפרחים