חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

תשלום כופר כספי בעבירות מס

 תשלום כופר כספי בעבירות מס מאת ג’ונתן תדמור עו”ד ויואב ציוני עו”ד ורו”ח אוקטובר 2014

מהות ההליך

תשלום כופר כספי מהווה תחליף להליך פלילי, כך שאם שולם, יופסק ההליך, ולא ניתן יהיה להמשיכו ביחס לאותה עבירה.

זמני הגשת הבקשה

ניתן להגיש בקשה לתשלום כופר כבר בשלב חקירת עבירת החשוד, ואף אחרי שהוגש כתב האישום כנגד החשוד.

העבירות שבהן ניתן להמיר את ההליך הפלילי בהליך כופר

העבירות שבהן ניתן להמיר את ההליך הפלילי בהליך כופר כוללות, עבירות מס הכנסה, עבירות מיסוי מקרקעין, עבירות מעמ, עבירות מכס, עבירות מס קניה ועבירות מס רכוש.

ועדות כופר

לשם בחינת הבקשות, קיימות ברשות המיסים ועדות כופר אשר בודקות את התיקים, וקובעות האם לקבל את בקשת הכופר של החשוד ולהפסיק את ההליך הפלילי נגדו, או לדחות את בקשת הכופר ולהמשיך עם ההליך הפלילי.

שיקוליה של ועדת הכופר

שיקוליה של ועדת הכופר לגבי דחיית או קבלת בקשת הכופר הינם רבים ולא מצויים ברשימה סגורה. ביניהם: העומס המוטל על בתי המשפט, משך התהליך, עלות ההליך, חומרת העבירה, הרשעות קודמות של החשוד מידת מעורבותו בעבירה, מצבו המשפחתי, מצבו הבריאותי, העניין לציבור, הכתמת שמו של הנישום ועוד.

גובה תשלום הכופר

במידה ומתקבלת בקשת הכופר – סכום הכופר נקבע על ידי ועדת הכופר. אין מדובר בסכום קבוע, אך הגבול המקסימאלי מוגבל לפי חוקי המס השונים. לעיתים הכופר נקבע בשיעור של 10% מהסכום שלא שולם כמס, אך בתיקי כופר רבים מקובל לקבוע את תשלום הכופר ל-30% מהסכום שלא שולם כמס. סכום הכופר תלוי במידה ניכרת במידת שיתוף הפעולה מצד החשוד, המלצת היחידה החוקרת והפרקליטות.

יש לציין ולהדגיש – תשלום הכופר לא מחליף או מבטל את תשלום המס, אלא מתווסף אליו.

פרסום שמו של הנישום

שמו של הנהנה מהסדר כופר מפורסם עלידי רשויות המיסים. אומנם מדובר בפרסום העלול להיות מביך“, אך סביר להניח שהחשוד יעדיפו חלף הליך משפטי וכל הנובע ממנו.