חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

מגזין “שורת המס”, 14 ביוני 2018

אנו שמחים להמציא לקהל לקוחותינו וידידנו, גיליון נוסף של העלון האינטרנטי  “שורת המס”. הדגש והרעיון בעלון זה להביא לקהל הקוראים בקיצור נמרץ, ובצורה ברורה ונהירה, פסיקה חדשה בתחומי המס ועבירות הצווארון הלבן, תוך דגש חד וקצר על השורה התחתונה.

בעלון זה יוצג פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 7/6/18 בעניין ע”מ  45527 01 17גולד פירזול בע”מ נ’ שומה חיפה
וע”מ 35853 02 17 ו. לויט ניהול והנדסה בע”מ נ’ פקיד שומה חיפה

במוקד הערעור ניצבה השאלה האם שווי ההטבה בגין­ השימוש ברכב שהועמד לרשות עובד על ידי מעבידו הקבועה בתקנות

שווי השימוש, מהווה ברירת מחדל, או חזקה הניתנת לסתירה בנסיבות מסוימות, כפי עמדת 
המערערות, או שמא התקנות קובעות כלל משפטי מחייב.

המערערת טענו שהתקנות אינן מביאות למס אמת, לשיטתן  אמת המידה נכונה והראויה לבדיקה האם התקנות יוצרות עיוות אם
לאו היא בהשוואה לכלל סכומי ההוצאות השנתיות שמוציאות המערערות בשנה, בגין הרכבים המוצמדים 
וכי למעשה זווית הראיה של המעביד וההוצאות שהוצאו על ידו בגין הרכבים היא הרלבנטית לצורך קביעת שווי ההטבה לעובד.

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעורים, תוך שהוא קובע, שאין מקום לחפש ולהפנות לתחשיבים ושיטות (כגון שימוש בתוכנות לבדיקת השימוש הפרטי ברכב) שיובילו ל”מס אמת”.

לשיטת בית המשפט, לשון התקנות היא תוצר של כל השקלולים שנלקחו על ידי המחוקק, והיא זו שקובעת את מס האמת.

אין האמור לעיל מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי או חוות דעת. יש לזכור שתמיד צריך לבחון כל מקרה לגופו ולאור נסיבותיו.

לקבלת יעוץ משפטי ניתן לפנות למשרד עורכי דין יואב ציוני ושות’

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.