חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

היסוד הנפשי הנדרש בעבירה לפי סעיף 117 (ב) לחוק מס ערך מוסף