חדרה - רחוב הרצל 18ג

רמת גן -רחוב יעקב רוזן 6

yoav@tzionitax.com
03-6005012

היסוד הנפשי הנדרש בעבירה לפי סעיף 117 (ב) לחוק מס ערך מוסף