חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

זרקור על עבירות המס לאור החמרת הענישה

זרקור על עבירות המס לאור החמרת הענישה

לאחרונה היינו עדים לפרסומים בעיתונות ובמדיה על החמרה של בתי המשפט בכל הנוגע לעבירות מס.
ברשימתנו זו נבקש להפנות זרקור לעבירות המס הנפוצות ולמדיניות הענישה הקיימת.

ניתן לחלק את עבירות המס ומס הכנסה לעבירות “טכניות”, כגון אי העברת מס שנוכה, אי הגשת דוחות במועד,
אי העברת המע”מ החודשי וכדומה. עבירות אלו הן עבירות המגלמות יסוד נפשי מופחת שאינו מגיע עד כדי כוונה להתחמק ממס.

עבירות טכניות

בכל הנוגע לעבירות טכניות (כגון: עבירות לפי סעיף 117א לחוק מע”מ ולפי סעיף 216 ו- 217 לפקודת מס הכנסה),
הרי שהמגמה של בתי המשפט (ובהתאמה הדרישה של תובעי רשות המסים), במקרים בהם לא סולק המחדל, להטיל
עונש של מאסר בפועל (כמובן שהכל תלוי בנסיבות, ובכלל זה: גובה הסכום, תקופת המחדל, ניסיונות להסיר את המחדל,
באיזה שלב סולק המחדל, מצב בריאותי, משפחתי וכלכלי של הנאשם ועוד).

במקרים בהם סולק המחדל הרי שברוב המקרים ניתן יהיה להגיע לעסקת טיעון לסיום התיק במאסר על תנאי או לכל היותר
בעבודות שירות וקנס (כאמור, תמיד ולעולם, הכל תלוי בנסיבות).

עבירות מטריאליות

סילוק המחדל הוא מפתח להפחתת העונש גם (וכמובן) בעבירות מס מטריאליות,  קרי עבירות מס שמגלמות בתוכן גם כוונה
להתחמק ממס (כגון: עבירות לפי סעיף 117ב לחוק מע”מ וסעיף 220 לפקודת מס הכנסה). כאן כבר עונש המאסר בפועל
הצפוי במקרים  שבהם אין סילוק מחדל עלול להגיע לשנים בכלא.

סילוק מחדל יאפשר במקרים רבים סיום העונש בעבודות שירות או אף במאסר על תנאי.

עסקינן איפוא בעונשים חמורים ביותר, על עבירות שלפעמים בחיי העסקים הם כמעט בלתי נמנעות-  למשל כאשר מדובר
על עסקים שנקלעו לקשיים והעדיפו לשלם לעובדים או לספקים במקום לרשות המס, מתוך ראייה מוטעית שמס הכנסה
ומס ערך מוסף הם “עוד” ספק שניתן לדחות לו תשלומים.

תפקיד מרכזי והרי גורל במקרים של הסתבכות והגשת כתב אישום כנגד העוסק מצוי בידיו של עורך הדין המייצג.
ניהול נכון וחכם של המשפט והמגעים עם רשויות המס (בשני המישורים – הפלילי והאזרחי) יכול להפחית בצורה משמעותית
את הנזק (הן במישור האישי – העונש והן במישור הכלכלי – התשלום לרשויות המסים ובטוח לאומי) לעוסק גם במקרים
בהם נראה במבט ראשוני כי התיק אבוד.

מ\1\1\7